Studenti čtou a píší noviny

Český jazyk začal v novém školním roce trochu netradičně. Naše třída 2. B se pod záštitou paní profesorky Kubánkové zapojila do projektu Mladé fronty Dnes „Studenti čtou a píší noviny“.

Naším úkolem bylo napsat každý měsíc volný názorový článek na určité téma, které nám MF Dnes zaslala. Hned v září jsme psali o uprchlické krizi. Říjen patřil názorům na bezpečnost doma, na internetu a ve škole. Poslední téma, tedy listopadové, bylo věnováno našemu rodnému kraji.

Odměnou nám „novinářům“ byl denní tisk zdarma po celou dobu trvání projektu. Navíc při troše štěstí jsme si mohli svůj článek přečíst i v novinách. Bohužel, nikomu z nás se to nepodařilo.

Přesto jsme noviny užitečně využili ve výuce českého jazyka, když jsme své vědomosti o publicistickém stylu obohatili přímo o práci s autentickým textem.

Myslíme si, že tento projekt je velice netradiční a zajímavý. My, studenti, jsme si vyzkoušeli časový pres, ve kterém se články odevzdávaly, a navíc jsme měli šanci porovnat své práce s pracemi studentů z jiných středních škol, které byly uveřejněny v novinách.

Vanda Sýkorová, Mgr. Alena Kubánková