Studenti bíloveckého gymnázia objevují v pronajatém lomu vzácné druhy hmyzu

V Bílovci 23. května 2023 V lomu ve Staré Vsi u Bílovce, který má už dva roky pronajato Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, byl objeven kriticky ohrožený drabčík Hesperus rufipennis. A není jediným vzácným druhem hmyzu, který zde odhalil intenzivní biologický průzkum, na němž se podílí Ostravská univerzita.

„Jedinečná kombinace stepních a lesních biotopů v lomu představuje pro výzkum neuvěřitelně vzrušující prostředí,“ říká Petr Pyszko z Ostravské univerzity. „Mezi zoologicky nejvýznamnější skupiny zde patří denní motýli. Modrásek jetelový, okáč strdivkový, vřetenuška mateřídoušková, vřetenuška čičorková či okáč voňavkový jsou pouze některé z druhů, které byly v lokalitě nalezeny. Tito motýli vyžadují specifické prostředí, jako jsou vyprahlé krátkostébelné stepi či suché louky, a jejich přítomnost v lomu ukazuje, že zde existuje bohatá biodiverzita.“

Zajímavým překvapením v lesní části lomu bylo objevení vzácných druhů drabčíků vázaných na dřeviny. Hesperus rufipennis je kriticky ohrožený drabčík žijící v dutinách starších listnatých stromů jako jsou buky, duby a topoly s vlhkým trouchem. Jeho přítomnost v lomu je nečekaným nálezem a ukazuje na význam lesní části této lokality pro biodiverzitu.

„Dalšími saproxylickými druhy jsou například vzácnější drabčíci Quedius maurus a Quedius invrae. Také zranitelný houbožrout Mycetophagus fulvicollis obývá zachovalé listnaté lesy, zejména tam, kde je dřevo zejména topolů napadeno houbami,“ vysvětluje Petr Pyszko a dodává, že v lomu se dále ze známějších druhů vyskytují prskavec menší, střevlík Ulrichův, svižník polní, májka obecná či kudlanka nábožná. Jejich společným prvkem je závislost na suchomilných stanovištích, jako jsou stepi, osluněná pole, pastviny a suché louky. Jejich přítomnost v lomu poukazuje na důležitost ochrany těchto biotopů.

Výzkum bude pokračovat také v průběhu posledního květnového víkendu, který v lomu stráví zhruba dvacítka studentů z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci spolu se studenty a pedagogy Ostravské univerzity a dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. „Budeme likvidovat invazivní druhy rostlin, kosit luční prostranství, rozšiřovat loni v létě vytvořený mokřad pro obojživelníky a pokračovat v biologickém průzkumu lokality,“ říká Ondřej Gonsorčík, učitel fyziky a matematiky, který má aktivity v lomu za gymnázium na starosti.

Na účastníky víkendové brigády čeká kromě práce také dobrodružné spaní pod širákem a vaření na ohni. A nejen to. „Součástí všech těchto akcí je zážitkový program vytvořený ve spolupráci s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. Půjde o aktivity zaměřené směrem k ekologii, zdravému životnímu stylu nebo larpu, ale třeba hry s příběhem,“ říká Ondřej Gonsorčík a dodává, že v lomu se uskuteční o prázdninách už potřetí také letní týdenní zážitkový tábor, během kterého se bude pokračovat mimo jiné v biologickém výzkumu.

  • Lom ve Staré Vsi u Bílovce je považován za významnou geoturistickou atrakci. Do roku 1983 se zde těžila břidlice a moravské droby, poté byl lom opuštěn a ponechán přirozené sukcesi a stal se centrem pozornosti vědců a ochránců přírody.
  • Lom má bílovecké gymnázium pronajato od společnosti Kamenolomy.

Mgr. Šárka Seidlerová