Stipendia vlády Japonska pro absolventy/absolventky středních škol

Vláda Japonska vyhlásila nabídku dvou typů stipendíí, která jsou určena pro absolventy/absolventky středních škol. Hlásit se mohou i studenti/studentky posledních ročníků SŠ.
První stipendium Undergraduate Student Scholarship umožňuje absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v Japonsku (resp. programu magisterského u oborů, v jejichž případě není studium děleno na BSP a MSP). Druhé stipendium Specialized Training College Student Scholarship je určeno k vyššímu odbornému vzdělávání.

Základní podmínky jsou publikovány na webu Akademické informační agentury zde: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-…_country%3A137. Ze stránek vede odkaz na web Japonského informačního a kulturního centra, na němž zájemci a zájemkyně najdou podrobnosti včetně informačního materiálu a formulářů.

Pro ČR není rezervován konkrétní počet stipendií a uchazečky a uchazeči, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, jež pořádá Velvyslanectví Japonska, se ocitnou ve druhém kole výběru v celosvětové konkurenci. Podmínky jsou spíše náročnější. První kolo zahrnuje písemné testy a pro všechny zamýšlené obory studia je povinný test z matematiky.

Uzávěrka pro podání kompletních žádostí (detaily na webu AIA) je stanovena na 31. 5. 2023, doručeny musí být Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1.

V případě dotazů se obracejte na paní Mgr. Helenu Čermákovou, oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce, odbor mezinárodních vztahů, tel.: (+420) 234 811 361, email: Helena.Cermakova@msmt.cz.