Srdíčkové dny

Ve dnech 4. – 8. 10. se nám podařilo navázat na tradici Srdíčkových dnů, které probíhají pod patronací obecně prospěšné společnosti Život dětem.

Studenti nabízejí ke koupi drobné suvenýry (propisky, magnetky, magnetické kolíčky a záložky do knihy) – výtěžek z prodeje putuje na účet společnosti, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podzimních Srdíčkových dnů se zúčastnili Barbora Dubáčová, Lucie Gorná, René Lazecký, Matěj Martinásek Karolína Pokorná, Monika Štábová a Lucie Zegzulková ze sexty a Karolína Buksová, Radka Homolová, Magdaléna Hořínková, Valentýna Hrnčířová, Veronika Kousalová, Barbora Macháčková, Aneta Pavlíčková a Nikola Pavlovičová ze 2. C. Studenti byli úspěšní, prodali většinu přidělených předmětů a výtěžek 11 500 Kč byl dne 13. 10. odeslán na účet společnosti. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při této charitativní akci a doufáme, že se se stejným úspěchem zúčastníme i dalších Srdíčkových dnů.

RNDr. Radmila Horáková