Šprechám, šprecháš, šprecháme…

Ranní náladu nám zvedla cesta do bílovecké knihovny. Po příchodu nás pan profesor Šustek s paní docentkou Rykalovou, vedoucí germanistiky v Opavě, seznámili s programem. Cizí jazyk zatím máme jen jeden, ale volba druhého na nás čeká již příští rok. Abychom měli alespoň základní informace o dalších možnostech, abychom si dobře vybrali jazyk pro naše studium, byla pro nás připravena právě tato tvůrčí práce v městské knihovně, kterou nás provázeli i starší spolužáci z 3. B. A které jazyky si můžeme vybrat? Od starších spolužáků víme, že to je např. francouzština, němčina, španělština, ruština.

Magdalena Miláková a třída 7. A, Vít Šustek a třída 3. B