Sportovní kurz 3. ročníků 1.-5. 6. 2020

Sportovní kurz 3. ročníků

Termín: 1. 6. – 5. 6. 2020

Místo: Kroscienko nad Dunajcem, Polsko

Účastníci: studenti 3. ročníků

Hlavní náplň kurzu: kurz vodáckého výcviku, pěší turistika, sportovní a pohybové hry

  • Vodácký výcvik (vodní turistika) bude probíhat na řece Dunajec a řece Váh. Výuku zajišťuje sportovní klub CAPP.
  • Pěší turistika v Pieninském národním parku.
  • Sportovní a pohybové hry.

Cena: 4700 Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem, plnou penzi, ubytování, vodácký výcvik, půjčovné (loď, pádlo, vesta), pojištění do zahraničí.

Cena nezahrnuje půjčení helmy (je možné mít svou – cyklistickou; půjčovné cca 50 Kč).

Informace o platbě:

  • částka 2500,- Kč do 12. 2019 (bankovní převod na účet školy),
  • číslo účtu: 3000436801/0100,
  • variabilní symbol: rodné číslo studenta,
  • zpráva pro příjemce: Vodák – příjmení studenta,
  • zbylou částku 2200 Kč zaplatit do 31. 3. 2020.

Případnou neúčast žáka na sportovním kurzu oznamte na emailovou adresu do 30. 11. 2019 na: bsedenkova@gmk.cz