Spolupráce s Muzeem Bílovec

Začátkem března proběhla v bíloveckém muzeu vernisáž k výstavě se židovskou tematikou Zmizelí sousedé. V souvislosti s touto vernisáží si lektoři pražského židovského muzea připravili pro naše studenty také výukový program, takže jsme znovu vyrazili za poznáváním historie mimo školní třídy. Studenti kvarty, ale i třetího ročníku vyššího gymnázia se tak dozvěděli o osudech lidí, jejichž život ovlivnila druhá světová válka, připomněli si obsah slova holocaust. Příběhy, s nimiž se v průběhu lekce seznámili, často zpracovávali mladí lidé, studenti, kteří chtěli odhalit tajemství zmizelých sousedů, příbuzných, známých. Výsledky jejich práce našim gymnazistům odkryly nejen zajímavé, většinou velmi smutné osudy, ale poznali i způsoby, jak se k informacím z dob dávno minulých dostat, kde všude mohou hledat stopy minulosti. Myslím, že tato lekce byla velmi inspirativní.

Mgr. Pavlína Andreeová