Soutěž ve zpěvu francouzské písně

V pátek 14. dubna 2023 získali naši hudebně nadaní studenti čerstvé vavříny z účinkování v ostravském hudebním klubu Parník v rámci Soutěže ve zpěvu francouzské písně. Trio ve složení Nelča Harvey z kvinty, pianistka, Matěj Klepáček ze sexty, akordeonista, a Zuzka Sobotková ze 3. B, francouzsky zpívající zpěvačka, dosáhli na nádherné 3. místo v kategorii Sólista před maturitou. 2. místo v kategorii Sólista po maturitě vybojovala naše bývalá studentka Lucie Heiníková v klavírním doprovodu našeho současného studenta 1. B Vojty Klose. Děkujeme za šíření dobrého jména naší školy všem těmto studentům na ostravské hudební scéně. Děkujeme rovněž paní učitelce Anežce Gebauerové z místní ZUŠ, která nám pomohla rozepsat partitury pro jednotlivé nástroje a poskytla i ve svých hodinách prostor pro nácvik vystoupení. Jsme rádi, že spolupráce napříč bíloveckými školami funguje a že si umíme pomáhat.

Za kabinet francouzského jazyka Mgr. Markéta Tesařová