Soutěž o logo a maskota Olympiády dětí a mládeže 2025

Moravskoslezský kraj je ve spolupráci s Českým olympijským výborem pořadatelem Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskuteční v našem kraji v lednu 2025. Při této příležitosti vyhlašuje Moravskoslezský kraj soutěž o logo a maskota tohoto ročníku Olympiády dětí a mládeže.
A také naši žáci se mohou zapojit do této soutěže o logo a maskota ODM 2025.

Cílem soutěže je aktivovat a zapojit žáky základních a středních škol do příprav Her XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2025, aby tvůrčím způsobem přispěli k přípravě akce. Studenti tak mají unikátní možnost prakticky využít své schopnosti a dovednosti na reálném projektu.

Vytvořená díla prosím zasílejte na adresu zodm2025@msk.cz do 10. 11. 2023.

Více podrobností se dozvíte na webu https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/soutez-…-2025-16603/.