Soustředění AFS mezikulturní programy

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do programu mezinárodní výměny studentů organizace ASF mezikulturní programy. Sami jsme hostili několik zahraničních žáků a stejně je tomu i letos.

Jelikož naše škola splňuje náročná kritéria pro realizaci programu a disponuje kvalitním zázemím, tak se u nás v termínu 8. – 10. října uskutečnilo celorepublikové setkání všech letošních účastníků projektu (zahraničních studentů a žáků) včetně zástupců hostitelských rodin z Česka. Setkání bylo velice přínosné, účastníci byli z naší školy, jejího zázemí a okolí nadšeni.

Věříme, že program bude mít i nadále obrovskou podporu. Naše gymnázium bude vždy tím, které bude stát za smysluplnými projekty rozvíjejícími rozhledy našich žáků.

Mgr. Pavel Mrva