ŠOPA – Vysokoškolský úvod do programování

Do školního roku naskočil maturitní ročník opravdu naplno. Dostal díky paní magistře Fojtíkové možnost vyjet na Vysokou školu báňskou a zúčastnit se prvního ročníku jedinečné akce ŠOPA.

Již v pátek 6. 9. tak vyráží skupina složená především ze studentů Semináře z informatiky a výpočetní do Ostravy, aby vyslechla dopolední sadu přednášek na různá zajímavá témata a následně si odpoledne vyzkoušela nově nabyté zkušenosti prakticky v moderních počítačových učebnách. Setkali se současnými programovacími jazyky, dostali notnou dávku inspirace od podnikatelů a pochopili fungování sítí.

Žáci 4. ročníku děkují organizátorům i pedagogům.