ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Dne 27. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z německého jazyka.

Vzhledem k nepříznivé situaci s probíhající karanténou několika tříd předvedlo své jazykové schopnosti ve dvou kategoriích 10 studentů. Spolu s poslechem jsme hodnotili především slovní zásobu, gramatiku a pohotovost u ústního projevu na vylosované téma a popis obrázků. Všem účastníkům děkujeme za jejich výkony, které nás potěšily, a přejeme jim hodně energie a nadšení v dalším jazykovém vzdělávání.

Výsledky:

I. kategorie 8. + 9. ročník nižšího gymnázia

  1. Pavlína Martinásková
  2. Petra Bzonková
  3. Matěj Höpp

II. kategorie 1. – 3. ročník vyššího gymnázia

  1. Karin Poppová
  2. Matěj Daňa
  3. Daniela Vojkůvková, Tereza Fešárková

 

Obě vítězkyně nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne v březnu. Přejeme děvčatům co nejlepší umístění.

vyučující německého jazyka