Školní kolo Dějepisné olympiády

V úterý 20. 11. se 17 studentů z kvarty a kvinty zúčastnili školního kola 45. ročníku Dějepisné olympiády. I letos provází všechna soutěžní kola jedno společné téma – „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Soutěžící odhalovali nejen osobnosti, které se v různých dobách vydaly na cesty, ale i národy, které migrovaly z místa na místo, důležité „dopravní uzly“ v Evropě i mimo ni, zabývali se problémy, které cesty přinášely, např. nemoci, zkoumali různé způsoby dopravy, určovali historická místa. Nejlépe všemi nástrahami prošel Adam Jaroš z 9. A, kterému stačili Jakub Feilhauer z 8. A a Vilém Rafaj z 9. A. Celkově se úspěšnými řešiteli stalo 9 studentů. Adam postupuje do okresního kola přímo, Jakub s Vildou si budou muset počkat na výsledky všech škol z celého okresu. Všem soutěžícím děkujeme, věříme, že si nejen upevnili své znalosti z historie, ale také se trochu pobavili.

Doposud je Dějepisná olympiáda určena pouze žákům nižšího gymnázia, od příštího ročníku však budou moci ve své kategorii soutěžit i milovníci dějepisu z vyšších ročníků.

Okresní kolo proběhne ve středu 16. 1. 2019 v Novém Jičíně, držíme palce a věříme, že i cesta okresním kolem bude úspěšná.

Mgr. Jindřich Foltas

DO – školní kolo