Silový čtyřboj

Ve středu naše družstvo chlapů vyrazilo do Karviné na krajské kolo v Silovém čtyřboji. Disciplíny byly jasné: tlaky s činkou se 75 % vlastní váhy, trojskok z místa, shyby a svisy vznesmo. Nejlepší z našich chlapců byl Pavel Capovský ze 3. A. Družstvo dále doplnil Tomáš Křižák ze 3. A a Michal Morávek ze   3. B.

Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Šlachtová