Seznam sponzorů a partnerů Ústředního kola fyzikální olympiády


Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci bude v únoru 2016 pořadatelem Ústředního kola 57. ročníku Fyzikální olympiády u příležitosti oslav 70. výročí založení gymnázia. Celostátní kolo je společenská událost, kde se setkávají nejlepší řešitelé fyzikální olympiády nejen se zástupci společenských a vzdělávacích organizací, ale také s představiteli významných firem.

Obracíme se na firmy, organizace i absolventy gymnázia s žádostí o podporu při pořádání této akce, aby ústřední kolo mělo důstojný průběh a zajímavý doprovodný program pro nejlepší řešitele fyzikální olympiády.

Reklama na celostátní úrovni je samozřejmostí. V případě zájmu rádi uzavřeme smlouvu o reklamě, darovací smlouvu, atp. Sponzory srdečně zveme na zahájení a vyhlášení výsledků ústředního kola.

Pro bližší informace kontaktujte RNDr. Radmilu Horákovou na e-mailu rhorakova@gmk.cz nebo Mgr. Tomáše Táborského na ttaborsky@gmk.cz.

Finanční příspěvky můžete zasílat na účet Nadačního fondu Copernicus při GMK, který má číslo 160808383/0300. Do poznámky prosím uveďte FYZIKALNI OLYMPIADA.

Záštitu nad akcí převzal:

 • prezident České republiky Ing. Miloš Zeman
 • hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
 • rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
 • rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
 • předseda Rady kvality JUDr. Ing. Robert Szurman
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Partneři akce:

 • VÍTKOVICE HOLDING, a. s.
 • Skupina ČEZ
 • město Bílovec
 • Národní strojírenský klastr, z. s.
 • Veolia Energie ČR, a. s.

Finanční podporu poskytli:

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
120 000 Kč

Veolia Energie ČR, a. s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
30 000 Kč

Národní strojírenský klastr, z. s.
Ruská 2887/101, Ostrava – Vítkovice
30 000 Kč

Massag, a.s.
Opavská 272/2, 743 01 Bílovec
10 000 Kč

Libor Konečný
5 000 Kč

Monika Lazaridu
1 000 Kč

Ing. Tomáš Manďák
1 000 Kč

Věcné dary poskytli:

 • PROMETHEUS, spol. s r. o.
 • město Fulnek
 • Autobusová doprava Mgr. Jana Studená
 • Portál, s. r. o.
 • Euromedia Group, k. s.
 • Economia, a.s.
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
 • Libor Konečný
 • Monika Lazaridu
 • Ing. Tomáš Manďák

 

unnamed