Sázíme Les Mikuláše Koperníka

Žáci gymnázia si uvědomují negativní dopad lidské činnosti na aktuální stav našeho životního prostředí. Ačkoli jsou možnosti jedince k nápravě omezené, přesto každý z nás může přírodě pomoci.

Žáci nejsou k současné situaci lhostejní, a proto se rozhodli pomoci našim lesům. Cílem akce je během několika fází obnovit kůrovcem a suchem poničený les a vysadit svůj vlastní, Les Mikuláše Koperníka.

Vedení školy se podařilo pro daný záměr nalézt partnera v podobě Lesů České republiky, a. s. Po komunikaci se zástupcem Lesů ČR, a. s., lesním správcem Ing. Jiřím Grodou z Lesní správy Vítkov, se podařilo nalézt několikahektarový pozemek, který žáci společně s pedagogy obnoví.

Výsadba prvního úseku lesa proběhne již 14. dubna 2020 a zúčastní se jí žáci druhých ročníků. Účast na akci je otevřená také rodičům žáků školy. Dopravu na akci zajistí firma Tigressa pana Jiřího Palackého, výsadbový materiál a nářadí dodají Lesy ČR a ochranné pomůcky pro žáky poskytne firma Hobby nářadí z Bílovce.

Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy