Ruštináři pomáhali a komunikovali

Koncem února, kdy postihlo Ukrajinu velmi nelehké a smutné období v podobě válečného konfliktu, se pedagogové a studenti našeho gymnázia jako jedni z prvních v Bílovci zapojili do humanitární pomoci v podobě finanční či materiální sbírky. 

Ze začátku studenti ruštiny využívali svoje znalosti azbuky k popisu krabic s potřebným materiálem a oblečením, které jsme odváželi do centrálního skladu v  Ostravě. 

Po příjezdu ukrajinských občanů, kterým naše škola poskytla ubytování na místním internátu, ruštináři s nadšením pomáhali při jejich adaptaci na cizojazyčné prostředí. První kontakt a komunikace proběhly při seznámení se s Bílovcem. Během asi dvouhodinové prohlídky studenti Ukrajincům ukázali nejdůležitější místa a objekty – od obchodů, služeb, přes DDM, nádraží až po zdravotnická zařízení. 

Dalším neméně záslužným počinem bylo zapojení ukrajinských dětí do různých volnočasových aktivit. Malování, kreativní tvoření, stolní hry a sportovní aktivity, které v následujících týdnech pravidelně probíhaly, napomáhaly na jedné straně studentům k využití a rozvoji komunikačních dovedností v ruském jazyce a na straně druhé k snadnějšímu začlenění se Ukrajinců do českého prostředí. Jsme na naše ruštináře patřičně pyšní. 

Mgr. Marcela Bittnerová