Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2021/2022

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem
Mrvou, vyhlašuje v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve
školním roce 2020/2021 (tj. vzdělávání od školního roku 2021/2022):