Rozhodnutí o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Mrvou, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 (tj. vzdělávání od školního roku 2020/2021):

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium

Dokumenty: