Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Vítem Schindlerem, vyhlašuje v souladu s § 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 1, 2 a 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 (tj. vzdělávání od školního roku 2016/2017)

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Informace o ŠVP s rozšířenou výukou matematiky

  • nadstandardní počet hodin matematiky: 1. ročník 5 hodin, 2. ročník 5 hodin, 3. ročník 6 hodin, 4. ročník 6 hodin,
  • každé pondělí dvouhodinový seminář vedený vyučujícími Univerzity Palackého Olomouc,
  • možnost ubytování na Domově mládeže gymnázia,
  • žáci jsou vedeni k samostatnosti: např. žáci připravují korespondenční seminář KOKOS, organizují soustředění KOPR (Koperníkovy prázdniny), dále připravují akci s názvem Univerzita Mikuláše Koperníka (přednášející jsou bývalí studenti gymnázia),
  • vybraní žáci se účastní mezinárodní matematické soutěže DUEL, jejímiž účastníky jsou studenti z Polska, Rakouska, Itálie, Bulharska a Rumunska,
  • k výuce používají speciálně připravené učebnice,
  • po absolvování studia jsou žáci dobře připraveni k dalšímu studiu na VŠ.

Formuláře ke stažení

Ostatní dokumenty