Nezmeškejte termín odevzdání přihlášek! 1. 3. 2022

Rádi byste k nám? Tak nezmeškejte termín 1. 3. 2022 pro odevzdání přihlášky!

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Pavlem Mrvou, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 (tj. vzdělávání od školního roku 2022/2023):

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 pro obory studia:

  • 79-41-K/81 Gymnázium
  • 79-41-K/41 Gymnázium

Termín odevzdání přihlášek je 1. 3. 2022.