Rok v Lotrinsku

V rámci vzdělávacího programu Rok v Lotrinsku zahájí čtyři studenti Moravskoslezského kraje školní rok 2015/2016 ve Francii. Mezi nimi nechybí zástupce Gymnázia Mikuláše Koperníka Martin Martinák, který odjel koncem srpna studovat na Lycée La Présentation v Saint Flour.

Všichni čtyři studenti úspěšně zvládli výběrové řízení a díky dlouhodobé spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Akademií Nancy – Metz v partnerském regionu Moravskoslezského kraje Lotrinsku jim byla nalezena odpovídající škola, internát v místě studia i rodinné zázemí během volných víkendů. Rada kraje navíc schválila, že každý student obdrží 50 tisíc korun na částečné pokrytí studijních výdajů.

„Program Rok v Lotrinsku, který v Moravskoslezském kraji funguje od roku 2012, je velmi pozitivně hodnocen. Absolventi se zdokonalí ve francouzštině a získají potřebné životní zkušenosti.