Religionistika trochu jinak

Málokoho zanese život na Dálný východ. Pro nás je tato oblast nejen vzdálená, exotická, ale i nepoznaná. Jedním ze způsobů nahlídnout do tamních regionů je pozvat si odborníka. Do školy proto zamířila Dita Sálová, japanoložka, pedagožka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. V rámci projektového dne měli možnost studenti čtvrtých ročníků zopakovat si základy taoismu, konfuciánství, pochopit podstatu symbolu jin-jang. V několika cvičeních čchi-kung zkusit zklidnit svou mysl, poznat sílu hlasu, najít správný dech. Šíře tématu je tak velká, že není možné samozřejmě obsáhnout vše. Ale nám šlo i o jiné poznání studia, která se otevírají našim budoucím absolventům.

Mgr. Magdalena Miláková