RAGtime22

Neboli Relativistic Astrophysics Group workshop neboli Workshop relativisticko astrofyzikální skupiny se uskutečnil ve dnech od 19. – 23. října.

Vědecké zaměření konference bylo tradičně věnováno problémům v oblasti relativistické fyziky černých děr a neutronových a kvarkových hvězd.  Velký důraz byl také kladen na porovnání teoretických modelů s nejnovějším pozorováním v elektromagnetickém spektru a pomocí gravitačních vln.

Jelikož se jednalo o mezinárodní událost, stránky pro celou videokonferenci byly napsány v angličtině. My jsme do poslední chvíle doufali, že vše bude probíhat v češtině s případnými anglickými titulky. Byli jsme velmi zaskočeni, jelikož se tak nestalo a my jsme tak byli nuceni probudit své jazykové schopnosti.

Ze začátku vše bylo docela znervózňující, ale všichni nás vřele přijali. Chceme tedy Fyzikálnímu ústavu v Opavě moc poděkovat. Jsou nám velkou inspirací.

Petr Lindovský, Amálie Hradilová a Eliška Blahetová