Proti proudu času a po proudu Jamníku

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se třída kvarta vydala na exkurzi do Ostravy. Cílem návštěvy byla Vysoká škola báňská, konkrétně geologický pavilon, za doprovodu p. profesorky Sláčalové a p. profesora Bergera. Žáci si mohli prohlédnout různé horniny a minerály, které studenti a pedagogové VŠB shromáždili. První částí programu byla prohlídka s výkladem, součástí byla i zmínka z paleontologie zdůrazněná modelem kostry Tyranosaura Rexe. V druhé části programu se žáci rozdělili na dvě skupiny. První skupina vyplňovala pracovní list na téma minerály a následně za to byli hodnoceni motivační známkou. Druhá skupinka si vyzkoušela, jak minerály vypadají ve skutečnosti a měli možnost si také některé z nich osahat. Následně žáci jeli do okolní vesnice jménem Bítov, odkud vede naučná stezka přes údolí Jamníku do Bílovce.

Pavlína Martinásková, kvarta