Projekt Professional English na GMK

Professional English je pilotní projekt ve výuce anglického jazyka, který odstartoval v září 2022.

Cílem projektu je dát studentům možnost naučit se a začít používat slovní zásobu a fráze z oborů, které je zajímají a které plánují studovat na vysokých školách. Tímto způsobem si ověří, zda je daný obor opravdu zajímá ještě před volbou VŠ nebo si zopakují znalosti nabyté v češtině. Zejména se však připraví na studium materiálů v angličtině na univerzitách v ČR a na studium mimo české hranice, o které má stále více studentů s vynikající úrovní angličtiny zájem (ať už přímo v zahraničí nebo v Erasmus programech).

Projekt běží ve třech vybraných skupinách 3. a 4. ročníků, jejichž studenti si pro letošní rok vybrali obory Business, Psychology, Medical a Genetic Engineering. Zatím pracujeme v modelu 3 hodiny obecné angličtiny (z toho je jedna hodina s rodilým mluvčím pro všechny studenty GMK) a 1 hodina profesionální angličtiny týdně. Od příštího roku zvažujeme zavést model 2+2 (tj. dvě obecné a dvě profesionální hodiny anglického jazyka týdně).

Dosavadní zkušenost s projektem je velmi pozitivní, studenti mají o specializovanou angličtinu zájem, k hodinám přistupují aktivně a s nadšením. Výuka je obohacující i pro nás, učitele.

 

Za vyučující AJ Gabriela Martinásková