Projekt Laboratorní technika

V květnu 2016 třída kvinta A pracovala v hodinách chemie na projektu s názvem Laboratorní technika. Žáci vytvořili cca 12 plakátů znázorňujících různé laboratorní techniky a aparatury. Plakáty budou od září zdobit chemickou laboratoř. Pro většinu žáků školy tyto plakáty poslouží i jako návody při sestavování aparatur při laboratorních pracích v laboratoři v chemii.

Mgr. Ivana Šlachtová a kvinta A