Projekt Edison – setkávání se světem

V týdnu od 4. 10. do 11. 10. se na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci uskutečnil další ročník projektu Edison. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí, na oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.

Letos nás navštívili vysokoškolští studenti ze zemí blízkých, jako je Rumunsko, Ukrajina, Gruzie, Albánie, ale i vzdálených a pro nás exotičtějších, tedy Brazílie, Egypt, Indie, Hong Kong.

Každý den se v mnoha třídách odehrála prezentace doprovázená komentářem, osobními zážitky a zkušenostmi, naši studenti se měli možnost naučit například počítat čínsky, nebo zdravit arabsky. Na závěr byl dán prostor dotazům i osobním hovorům.
Poslední den jazykového týdne proběhla tzv. „global village“, kdy ve vestibulu školy se hrálo a ochutnávalo, co nám hosté ze svých zemí připravili. Byla navázána přátelství, vyměnily se adresy a vyfotografovalo mnoho momentek. Pro spoustu našich nových studentů to byla první příležitost mluvit s cizincem, porovnat různé akcenty angličtiny, ruštiny a francouzštiny. Překvapivě si většina hostů volila jako jazyk své prezentace angličtinu.
Příjemné bylo i zjištění, že se zahraničním studentům u nás líbilo a naši republiku si jako destinaci vybrali. Jako pochvalu jsme si vyslechli, že se jim týden u nás ve škole líbil nejvíce z jejich pětitýdenního pobytu v Česku.

Pro mě osobně bylo velmi zajímavé setkání s egyptskou studentkou, která v době zjitřeného dění kolem muslimů velmi kulturně vyprávěla o svých zkušenostech. Bylo překvapením slyšet, že jí její otec po několika letech studia Koránu řekl, že se nemusí zahalovat od hlavy po paty, neboť v knize nenašel žádný pokyn pro ženy, aby tak činily.
Celá akce je ojedinělou příležitostí si uvědomit, že přes všechny rozdíly jsme součástí jednoho světa a dokážeme si rozumět a vzájemně se obohatit.

PhDr. Ladislava Rychlíková