Projekt Edison – setkávání se světem

V týdnu od 9. 10. do 13. 10. se na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci uskutečnil další ročník projektu Edison. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí, na oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.

Letos nás navštívili vysokoškolští studenti ze zemí blízkých, jako je Rumunsko, Gruzie, Srbsko, ale i vzdálenějších, kam patří Rusko, oblast Sibiře, a k těm nejexotičtějším patřil letos Kyrgyzstán.

Každý den se v mnoha třídách odehrála prezentace doprovázená komentářem, osobními zážitky a zkušenostmi, naši studenti se měli možnost naučit například pozdravit čínsky (studentka ze Srbska se totiž zabývá sinologií, navíc byla většinou studentů hodnocena jako nejprofesionálnější), nebo napsat své jméno gruzínsky či srbsky. Na závěr byl dán prostor dotazům i osobním hovorům.

Poslední den jazykového týdne proběhla tzv. „global village“, kdy se ve vestibulu školy ochutnávalo, co nám hosté z kuchyní svých zemí připravili. Byla navázána přátelství, vyměnily se adresy a vyfotografovalo mnoho momentek. Pro spoustu našich nových studentů to byla první příležitost mluvit s cizincem, porovnat různé akcenty angličtiny či ruštiny.

Příjemné bylo i zjištění, že se zahraničním studentům u nás líbilo a naši zemi si jako destinaci vybrali. Jako pochvalu jsme si vyslechli, že kdyby se měli usadit někde jinde než ve své zemi, vybrali by si Česko.

Celá akce je ojedinělou příležitostí si uvědomit, že přes všechny rozdíly jsme součástí jednoho světa a dokážeme si rozumět a vzájemně se obohatit.

PhDr. Ladislava Rychlíková

 

Letos se naše škola po roční pauze opět zapojila do projektu EDISON. Projekt u nás probíhal v týdnu od 9. 10. do 13. 10. 2017. Tentokrát jsme přivítali studenty z Ruska, Gruzie, Srbska a Kyrgyzstánu. První čtyři dny nám v rámci hodin cizích jazyku prezentovali jednotlivé země a pátý den, poslední den jejich návštěvy, byli všichni tito cizinci k zastižení ve vestibulu školy. Kdo chtěl, mohl se za nimi zastavit a dozvědět se ještě více o místech, ze kterých pocházejí. Také pro nás měli na rozloučenou připravenou ochutnávku jejich tradičních jídel. Prezentace všech studentů byly naprosto odlišné a velice zajímavé. Největší oblibě se však u studentů těšily převážně prezentace Ruska a Srbska.

Vanda Kostková