Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Toto klání probíhalo ve dvou kategoriích – Kadet a Junior, přičemž v něm mohli studenti porovnat znalosti přírodovědných předmětů. I přes vysokou náročnost úloh dosáhli někteří studenti vynikajících výsledků.

Kategorie Junior se zúčastnilo 14 řešitelů, nejlepšího skóre dosáhli: Štěpán Postava, Matěj Karlík a Pavel Růčka. Ani kategorie Kadet nezůstala pozadu. Mezi 11 studenty této kategorie se našli tři nejlepší – Matěj Daňa, Alexadra Brossmannová a Vojtěch Mišun.

Nejen nejlepším řešitelům gratulujeme.

 Mgr. Jan Hruška a Mgr. Pavel Novák