Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2022 se v naší škole uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana, soutěže, která je zaměřena na znalosti z oborů chemie, biologie, fyziky, logiky a matematiky. Klokana se účastnili studenti tercie, kvarty, 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia. V kategorii Kadet (tercie, kvarta) se na prvních třech místech umístili Jan Josífko, Matěj Langr a Lukáš Bravanský. V kategorii Junior (studenti 1. a 2. ročníku VG) se na prvním místě umístil Matěj Klepáček, o 2. a 3. místo se dělí Aleš Horsinka s Ondřejem Brossmannem. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech soutěže.

Mgr. Lenka Fárková