Přípravné kurzy

Také ve školním roce 2016/2017 nabízíme zájemcům o studium na našem gymnáziu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky.

Termíny kurzů:

  • Český jazyk – 24. března 2017, 29. března 2017  a 7. dubna 2017
  • Matematika – 22. března 2017, 31. března 2017 a 5. dubna 2017.

Termíny jsou pro čtyřleté i osmileté studium stejné. Kurzy budou probíhat od 14:30 do 15:45.

Způsob přihlášení:

Zájemci o přípravný kurz se mohou hlásit prostřednictvím emailu na adresu gbilovec@gmk.cz nebo na adresu vschindler@gmk.cz.

V přihlášce zájemce uvede následující údaje:

jméno, příjmení, základní škola, místo bydliště, datum narození, typ kurzu (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

Termín přihlášení:

Z organizačních důvodů budou zaevidovány přihlášky zaslané nejpozději do 15. 3. 2017.

Poplatek:

Poplatek za oba kurzy, tj. 6 termínů, je stanovena na 300,- Kč. Částka bude vybírána v hotovosti na prvním kurzu na základě darovací smlouvy ve prospěch Nadačnímu fondu Copernicus.

Poplatek za přípravný kurz je nevratný a nelze ho nijakým způsobem krátit.

Uchazeči, který úspěšně složí přijímací zkoušky a nastoupí 1. 9. 2017 ke vzdělávání do prvního ročníku osmiletého nebo čtyřletého gymnázia na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, bude poplatek 300,- Kč vrácen formou příspěvku na adaptační kurz prvních ročníků.