Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Také letos nabízíme zájemcům o studium na našem gymnáziu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky.

Termíny kurzů:

  • Český jazyk – 16. března 2016, 1. dubna 2016  a 6. dubna 2016
  • Matematika – 18. března 2016, 30. března 2016 a 8. dubna 2016.

Termíny jsou pro čtyřleté i osmileté studium stejné. Kurzy budou probíhat od 14:30 do 15:45.

Způsob přihlášení:

Zájemci o přípravný kurz se mohou hlásit prostřednictvím emailu na adresu gbilovec@gmk.cz nebo na adresu vschindler@gmk.cz.

V přihlášce zájemce uvede následující údaje:

jméno, příjmení, základní škola, místo bydliště, datum narození, typ kurzu (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

Termín přihlášení:

Z organizačních důvodů budou zaevidovány přihlášky zaslané nejpozději do 15. 3. 2016.

Poplatek:

Poplatek za oba kurzy, tj. 6 termínů, je stanovena na 200,- Kč. Částka bude vybírána v hotovosti na prvním kurzu na základě darovací smlouvy ve prospěch Nadačnímu fondu Copernicus.

Poplatek za přípravný kurz je nevratný a nelze ho nijakým způsobem krátit.

Uchazeči, který úspěšně složí přijímací zkoušky a nastoupí 1. 9. 2016 ke vzdělávání do prvního ročníku osmiletého nebo čtyřletého gymnázia na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, bude poplatek 200,- Kč vrácen formou příspěvku na adaptační kurz prvních ročníků.