Přípravné kurzy

Také ve školním roce 2019/2020 nabízíme zájemcům o studium na našem gymnáziu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky.

Termíny kurzů

Termíny jsou pro čtyřleté i osmileté studium stejné. Kurzy budou probíhat od 14:30 do 15:45.

Středa                        Pátek
18. 03. 2020 – ČJ 20. 03. 2020 – M
25. 03. 2019 – M 27. 03. 2020 – ČJ
01. 04. 2020 – ČJ 03. 04. 2020 – M

Způsob přihlášení:

Zájemci o přípravný kurz se mohou hlásit:

  1. Formou e-přihlášky po tímto odkazem,
  2. nebo prostřednictvím emailu na adresu gbilovec@gmk.cz nebo na adresu pmrva@gmk.cz.

Pozn. V přihlášce zaslané emailem zájemce uvede následující údaje: jméno, příjmení, základní škola, místo bydliště, datum narození, typ kurzu (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

Termín přihlášení:

Z organizačních důvodů budou zaevidovány přihlášky zaslané nejpozději do 15. března 2020.

Poplatek:

Poplatek za oba kurzy, tj. 6 termínů, je stanoven na 600,- Kč. Částka bude vybírána v hotovosti na prvním kurzu na základě darovací smlouvy ve prospěch Nadačnímu fondu Copernicus.

Poplatek za přípravný kurz je nevratný a nelze ho nijakým způsobem krátit.

Uchazeči, který úspěšně složí přijímací zkoušky a bude k 30. 9. 2020 žákem  prvního ročníku osmiletého nebo čtyřletého studijního oboru na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, bude poplatek 600,- Kč vrácen.