Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium z 5. tříd ZŠ jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách.

Co mohou uchazeči získat?

  • Vyzkouší si práci s testem podobným tomu, se kterým se setkají u přijímací zkoušky.
  • Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají.
  • Vyzkouší si časovou náročnost průběhu zkoušky.
  • Zjistí, jaké to je skládat zkoušku v cizím prostředí.
  • Zkušení vyučující matematiky a jazyka českého žákům podrobně vysvětlí způsob práce s testem a vysvětlí řešení jednotlivých úloh.
  • Získají zkušenosti, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky.
  • Poznají vyučující, kteří jim budou zadávat „ostré“ přijímací zkoušky.
  • Vyučující zodpoví případné další dotazy o přijímacích zkouškách (v rámci následných přípravných kurzů)

Termín: 6. února 2017
Čas:       14:00 – 16:45
Místo:   Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Cena:     20,-  Kč (jedná se o náklady na tisk materiálů, platba na místě)

Obsah testů bude tematicky vycházet z pilotního ověřování v roce 2015 a 2016.

Pomůcky:

Rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera.

Přezůvky s sebou.

Přihlášky:

Na zkoušky je třeba se přihlásit předem. Přihlášku zašlete nejpozději do 2. února 2017 do 18.00 na adresu gbilovec@gmk.cz. V přihlášce uveďte jméno a příjmení uchazeče, základní školu, kterou navštěvuje. Přihlášení elektronicky potvrdíme prostřednictvím emailu.