Přijímací zkoušky nanečisto

Vážení uchazeči o studium,

na úterý 26. ledna 2021 jsme pro Vás připravili projekt Přijímací zkoušky nanečisto. Smyslem tohoto projektu bylo nabídnout uchazečům o studium na našem gymnáziu možnost si v předstihu ověřit nejen aktuální stav znalostí potřebných pro úspěšné složení Jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ), ale zejména si v praxi ověřit veškeré důležité úkony spojené s vlastním vykonáním JPZ (proces administrace, systém práce s testovými úlohami, způsob zápisu, práce s pomůckami, vyzkoušení časové dotace atd.). Tuto přidanou hodnotu dokonce považujeme za důležitější než vlastní ověření znalostí.

Bohužel v současné situaci není možné uskutečnit projekt Přijímacích zkoušek nanečisto prezenční formou. Oproti minulým ročníkům garant JPZ, kterým je společnost CERMAT, zveřejnil nestandardně vzorové testy již v polovině ledna – obvykle byly zveřejňovány až v polovině února. Z tohoto důvodu tak ztrácí jakékoliv další testování formou testů smysl. Vzorové testy pro tento školní rok i z dalších ročníků můžete naleznout na odkaze Testová zadání v PDF | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

Současně Vám nabízíme možnost online konzultace zaměřené na přijímací zkoušky a na informace k vlastnímu obsahu testů. Tato konzultace se uskuteční 2. 2. 2021 a připojit se můžete na odkaze ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL (gmk.cz).