Příbor – To není pouze Freud

Do Příbora se vždycky jezdilo hlavně na Freuda. Letos se třeťáci rozhodli poznat Příbor trochu více, a proto po prohlídce rodného domu slavného příborského rodáka vyrazili do piaristického kláštera. Netušili, že to byla jedna ze dvou vzdělávacích institucí pro učitele na Moravě v období od 19. století do r. 1938. Součástí kláštera jsou i dvě revitalizované zahrady sloužící k odpočinku. V expozici nazvané Zaniklý svět rukodělné výroby se mohli studenti seznámit nejen s různými řemesly, ale vyzkoušet si i tkaní na tkalcovském stavu nebo usoukat nitku na kolovrátku.