Příběhy železné opony

Tentokrát jsme na totalitní socialistickou éru zavzpomínali prostřednictvím dvou krátkých filmových dokumentů (Dráty, které zabíjely a Roztrhán zaživa). Na vzniku těchto dokumentů se podílel Josef Albrecht, absolvent našeho gymnázia a pamětník listopadového dění na půdě školy, kterého jsme měli tu čest přivítat v souvislosti s naším promítáním. Setkání s Josefem Albrechtem bylo velmi milé a podnětné, studenti i učitelé se do debaty aktivně zapojovali. Dotazy se týkaly jak listopadových událostí, tak obou velmi emotivních dokumentů.

Totalita, nesvoboda, potlačování základních práv člověka… Mladé generaci tyto pojmy mohou znít jako fráze, cosi, co je pořád omíláno. Vždyť je to přece taková samozřejmost! Jenže když si tyto věci připomenete skrze konkrétní lidské osudy, hned to vše vypadá jinak.

Prostě i dnes je důležité mít na paměti, že svoboda, demokracie nejsou samozřejmostí, nejsou zadarmo, že přinášejí nejen práva, ale také povinnosti. Prostě o tyto hodnoty je třeba svědomitě pečovat.

https://www.ceskatelevize.cz/lide/josef-albrecht/

Mgr. Pavlína Andreeová