Přednáška Zdravé a chutné antioxidanty

První únorový den začal pro studenty třetího ročníku trochu netradičně – a to přednáškou z oboru chemie a biologie Zdravé a chutné antioxidanty.

Studenti se během jedné vyučovací hodiny dozvěděli, co to jsou a jak vznikají volné radikály, jakým způsobem mohou zasahovat do fungování buněk našeho těla a jak co nejefektivněji zamezit některým chemickým procesům, které se v lidském těle odehrávají.

Tímto zajímavým vědním oborem nás provedla Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D. z Ústavu analýzy a chemie potravin na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Lenka Fárková