Pozvánka na třídní schůzky pro nově přijaté uchazeče

Vážení uchazeči,
vážená uchazečko,

nejprve bychom Vám rádi popřáli k výsledkům přijímacích zkoušek a současně Vám poděkovali za důvěru, kterou vkládáte do studia na naší škole.

Novinkou letošního přijímacího řízení je, že svůj zájem studovat na střední škole již uchazeč nijak nepotvrzuje. Dříve k tomuto sloužil zápisový lístek. Vyhlášením výsledků přijímacího řízení veškerá administrativa spojená s procesem přijímání na střední školu ze strany uchazeče končí.

Abychom Vám poskytli maximum relevantních informací a současně odpověděli na Vaše možné dotazy, připravili jsme pro všechny přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce první třídní schůzky, jež se uskuteční v úterý 11. června 2024 v 16:00 hodin v aule gymnázia (viz pozvánka).

Žáci čtyřletého oboru budou seznámeni nejen s vybranými zaměstnanci školy a hlavními informacemi pro zdárné zahájení školního roku, ale také se zařazením do skupin hudební a výtvarné výchovy, matematiky a druhých cizích jazyků. Dotazník k výběru byl zaslán na e-mailové adresy zákonných zástupců. Termín vyplnění je do neděle 26. května 2024.

Těšíme se na společné setkání.