Pozvánka na tradiční poslechový i taneční čaj o páté