Pozvánka na I. republikový sněm České středoškolské unie

Jménem České středoškolské unie bychom rádi pozvali Vaše studenty na I. republikový sněm, který se bude konat ve dnech 25. – 26. května v prostorech Lidového domu v Praze od 10 hodin. Tentokrát bude hlavním tématem školství a regionální participace a na programu jsou různé debaty a workshopy se zajímavými hosty.

Česká středoškolská unie (ČSU) je studentský spolek zastupující (nejen) středoškoláky prostřednictvím žákovských samospráv z celé ČR. Naším cílem je hájit zájmy studentů středních škol, podporovat občanskou angažovanost skrze žákovské parlamenty, iniciovat diskuzi o středoškolském vzdělávání a zastupovat hlas studentů vůči aktérům ve vzdělávání i veřejnosti.

Republikový sněm je nejvyšším orgánem ČSU, kde kromě tematických diskuzí zástupci jednotlivých studentských samospráv volí vedení spolku či schvalují strategické dokumenty. Sněm je přístupný všem členům a delegátům spolku. Členem se může stát jakýkoliv student střední školy, delegátem s volebním právem pak může být právě jeden zástupce studentské samosprávy. Pro účast na sněmu je nutné se registrovat na tomto odkazu: https://forms.gle/DVRyYg38oEJndWWV8

Tým České středoškolské unie