Pozvánka k přijímacímu řízení

Dne 29. 3. 2019 byly odeslány všem žákům přihlášeným k přijímacím zkouškám na našem gymnáziu pozvánky k přijímacím zkouškám včetně kritérií přijímacího řízení. Pokud by nastala situace, že Vám tato pozvánka z různých důvodů nebude doručena, prosím abyste nás o této skutečnosti neprodleně informovali.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Pavel Mrva