Pozvánka k přijímacím zkouškám

V pondělí jsme rozeslali prostřednictvím systému CERTIS pozvánky k JPZ, tímto prosíme o kontrolu emailové pošty.

V tištěné podobě budou pozvánky předány ve středu 22. 3. 2023 účastníkům přípravných kurzů. Ostatním uchazečům budou pozvánky zaslány poštou ve čtvrtek 23. 3. 2023.