Pozvání od Isabel Caño Aguilar, místopředsedkyně EHSV pro komunikaci

Žákům naší školy není lhostejný další osud Evropy. Proto jsme přijali nabídku Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se připojit do 11. ročníku akce „Vaše Evropa, váš názor“, který proběhne ve dnech 19. a 20. března 2020 v Bruselu.

V rámci akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) jsou do Bruselu zváni studenti z 33 škol (z 28 členských států EU a z pěti kandidátských zemí), aby zde diskutovali o aktuálním tématu týkajícím se mladých lidí.

Tématem nadcházející akce je „Naše klima, naše budoucnost!“ a mladí lidé na ní budou moci vyjádřit své obavy související se změnou klimatu.

Tento ročník YEYS bude simulovat mezinárodní konferenci COP: studenti budou zastupovat nějakou zemi a budou spolu vyjednávat. Cílem jednání bude předložit doporučení k zastavení změny klimatu.

Tato doporučení budou poté předložena mezinárodním politikům zabývajícím se životním prostředím a budou během roku projednána na konferencích v celé Evropě.

Studenti budou mít během YEYS rovněž možnost navázat kontakt s mezinárodními mládežnickými organizacemi, které jim pomohou převést tato doporučení na praktická opatření a prosadit jejich názor.

Vybrané školy a jejich žáci stráví dva dny v Bruselu..

Účastníci se setkají se studenty z ostatních zemí, s nimiž budou moci v anglickém jazyce diskutovat, a společně připraví usnesení o otázkách týkajících se Evropské unie. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak v multikulturním prostředí lépe pochopit fungování Unie a zapojit se do diskuse, která probíhá podobně jako v parlamentu.