Poznáváme Slezsko aneb dějepisná exkurze

V úterý 15. 5. 2018 jsme se s naší třídou a spolužáky ze 2. A vydali na exkurzi do Opavy. První zastávkou byl Obecní dům, kde nás přivítala milá paní průvodkyně, která pro nás připravila zajímavý program. Nejprve jsme měli možnost zhlédnout krátký dokument, ve kterém jsme se dozvěděli spoustu informací o historii města. Poté jsme si mohli prohlédnout i osahat některé staré předměty, které se dodnes zachovaly. Přiblížily nám, jak se v minulých staletích žilo. Abychom Opavu poznali co nejvíce, vydali jsme se také přímo do jejích ulic. Byli jsme rozděleni do několika skupin a úkol zněl jasně: v průběhu prohlídky vyplňovat pracovní listy a zúročit tak všechno, co jsme se o městě během exkurze dozvěděli. Navštívili jsme například kostel sv. Václava, Dům umění nebo Dolní a Horní náměstí i krásnou radnici. Exkurze se nám všem moc líbila a odnesli jsme si z ní spoustu zajímavých informací.

Barbora Zemanová, 2. B