Potravinová sbírka

Určitě jste si všimli, že se u nás na gymnáziu konala potravinová sbírka. Dali jsme dohromady asi deset krabic jídla  – od mouky a rýže přes všelijaké sladkosti až po různé šťávy a džemy. Stejná akce proběhla také na ZUŠ. I zde získali okolo desíti krabic potravin.

Naše třída, která sbírku pořádala, se rozdělila do tří skupinek po devíti lidech. Tyto týmy pak shromažďovaly potraviny vestibulu školy po celé tři dny. V pondělí to vypadalo, že odejdeme s prázdnou, protože se vybrala necelá krabice. V úterý už to bylo lepší a laboratoř, do které se vybrané potraviny ukládaly, se začala plnit. Ve středu už to šlo jako na běžícím pásu. Děkujeme všem, kteří se zapojili, hlavně naší třídní učitelce, paní Ondrušové, že nás do této akce zapojila.

Kvarta A