Postupujeme do celostátního kola Olympiády v českém jazyce

Ani v krajském kole češtinářské olympiády, které se uskutečnilo 25.  4. v Ostravě, naši studenti nezklamali. Tomáš Lev ze 4. C obsadil stříbrnou příčku a vybojoval si tak účast v celostátním kole. Soňa Šrubařová z kvinty, benjamínek ve starší kategorii, si také nevedla vůbec špatně a umístila se na 12. místě. Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Tomášovi přejeme, aby úspěch z krajského kola v tom celostátním minimálně zopakoval.

Mgr. Jindřich Foltas, vedoucí předmětové komise jazyka českého