Poslední ohlédnutí za maturitním plesem

Tradiční maturitní ples se letos opravdu vydařil. Z úst spokojených rodičů a návštěvníků jsme si vyslechli hodně chvály. Příprava studentů a pěkná výzdoba sálu podtrhly důstojnost školní akce. Děkujeme nejen jim, také organizátorům SRPDŠ, rodičům a sponzorům za dary do tomboly a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění této akce.

Mgr. Magdalena Miláková