POKOS

Zajímalo by vás, co se skrývá pod touto tajuplnou zkratkou? Příprava občana k obraně státu, čili branné cvičení, čili den mimo školu, což každý normální student (ale i učitel) přivítá.

V pátek 31. 5. tato akce proběhla na naší škole. Počasí zpočátku vypadalo dobrodružně, ale nakonec všechno „klaplo“.

Nižší gymnázium si volilo vlastní branný program, 3. ročníky vyššího gymnázia absolvovaly už tradičně kurz věnovaný bojovému umění Krav Maga a 1. a 2. ročníky strávily krásné, sportem nabité dopoledne v kouzelném prostředí bílovecké přehrady. Šplhalo se, střílelo, plazilo, házelo, pádlovalo i intelekt byl vystaven útoku. Z hlavního stanu na Medvědí boudě to vypadalo tak poeticky! (Až na ta plechová strašidla nad přehradou.)

Tatíček Masaryk by na nás byl pyšný. Takže vlasti zdar!

PS:

Ta poslední slova vůbec nemyslím ironicky. Člověk by měl vědět, jak se zachovat, když věci nejdou tím správným směrem. A my se ve škole každý rok snažíme to studentům nějakou schůdnou formou připomenout. Tělocvikářům, organizátorům této akce, patří velký dík. A myslím, že by nikomu nevadilo, kdybychom si něco podobného na podzim zopakovali.

Mgr. Pavlína Andreeová

Dne 31. 5. se studenti Gymnázia v Bílovci zúčastnili přípravy občanů k obraně státu, takzvaného POKOSu. Část POKOSu se konala u bílovecké přehrady a trvala zhruba čtyři hodiny. Náplní byl orientační běh a raftování na bílovecké přehradě. Studenti byli během akce rozděleni do družstev po čtyřech nebo pěti členech. Akce měla studentům trochu přiblížit, jak se zachovat při případném ohrožení státu, umožnit jim vyjít ze školních lavic do přírody a utužit kolektiv. Studenti a někteří učitelé si nejvíce užili plavení na raftech po přehradě. Velké poděkování patří všem kantorům a maturantům, kteří tuto akci pomáhali organizovat. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby se podobné akce konaly pravidelně a častěji.

Anna Schindlerová 1. C